Isokydönpuron rantalehto

Isokydönpuron rantalehto sijoittuu Järvenpään itäosaan Terholan kuntoradan läheisyyteen, sen pohjois- ja itäpuolelle. Kohde on Uudenmaan mittakaavassa poikkeuksellisen edustava ja laaja puronvarsilehtojen kokonaisuus. Kohteella esiintyy tuoreita ja kosteita keski- ja runsasravinteisia lehtoja, jotka ovat uhanalaisia luontotyyppejä. Puusto on monimuotoista ja eri-ikäisrakenteista. Järeimmät puut ovat kuusta, koivua ja mäntyä. Lisäksi kohteella esiintyy mm. haapaa, harmaaleppää, raitaa ja vaahteraa. Puronvarren etelänpuoleisessa kuusivaltaisessa metsässä huomio kiinnittyy suuriin muurahaispesiin. Myös maalahopuuta esiintyy paikoitellen runsaasti, kohde onkin luokiteltu METSO I -luokan kohteeksi.

Keväisin puronvarressa kukkivat rentukat ja mukulaleinikit. Keltainen kevätlinnunsilmä kasvaa runsaana kosteilla tulvaniityillä. Puronvartta reunustavat suuret ja näyttävät saniaisryhmät. Kohteelta on tehty havaintoja useista huomionarvoisista kasvilajeista. Näitä ovat mm. mäkilehtoluste, lehtoimikkä, mustakonnanmarja, näsiä, keltavuokko, lehtosinijuuri ja lehtopähkämö. Puronvarresta on löytynyt myös silmälläpidettävää (NT) korpinurmikkaa.  Vuoden 2017 liito-oravaselvityksessä (Faunatica) puronvarren ja kuntoradan läheisyydestä löydettiin liito-oravan jätöksiä neljän kuusen ja yhden haavan alta. Kohteelta ei ole aiempia liito-oravahavaintoja.

Puronvarren molemmin puolin on muodostunut polkuverkosto. Puron eteläpuolella polku kulkee lähellä puronvartta. Valtaosa kohteesta on Järvenpään kaupungin omistuksessa. Edustavuutensa vuoksi kohde tulisi suojella luonnonsuojelualueena.

     

Rehevää puronvartta ja kevätlinnunsilmä 

 

Lähimetsässä esiintyy valtavia muurahaispesiä

,    ,

 Kohteella on runsaasti lahopuustoa

 

     Kohteen saavuttaa kääntymällä
Vanhalta Yhdystieltä
Impoonkadulle. Risteyksessä lukee Terholan kuntorata. Paikoitusalue sijaitsee aivan Impoonkadun päässä (Impoonkatu 25).

Kävele paikoitusalueelta suoraan polkua pitkin (älä käänny ylös mäelle), kunnes tulet valaistulle kuntoradalle. Jatka tästä suoraan. Kuntopolun haarautuessa etelään
polun reunasta lähtee polku
metsään, joka johtaa suoraan puronvarteen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa