Myllypuron meanderilaakso

Myllypuron meanderilaakso sijoittuu Keravan pohjoisosaan Koivulantien ja Lahden moottoritien läheisyyteen. Meanderilaakso on leveydeltään noin 50 metriä ja se on 5-7 metriä syvä. Laakson pohjalla mutkittelevan pohjoispäästä kivikkoisen Myllypuron leveys on parin metrin luokkaa. Matkaa mutkittelevan puron pohjoispäästä eteläpäähän on noin 500 metriä. Kohteen pinta-ala on hieman reilut pari hehtaaria.

Laakson rinteillä kasvaa tiheä lehtipuusto, joka muuttuu kohteen pohjoispäässä vanhaksi, lehtomaisen kankaan kuusikoksi. Lahopuustoa on paikoitellen runsaasti. Etenkin puron itäpuolisilla rinteillä esiintyy huomattavan järeitä kuusia. Puronvarrelta löytyy myös kosteita ja reheviä niittylaikkuja. Puronvarressa kulkeminen on paikoitellen hankalaa tiheän lehtipuuston vuoksi.

Huomionarvoisista kasvilajeista laaksossa kasvaa kevätlehtoleinikki, keltaängelmä, lehtopalsami, koiranvehnä, lehtosinijuuri ja imikkä. Kohteelta voi myös löytyä puutarhoista luontoon karannutta sinikukkaista illakkoa. Keltaista varhain keväällä kukkivaa kaunista kevätlinnunsilmää esiintyy kosteilla niittylaikuilla. Toukokuussa rentukat ja mukulaleinikit loistavat keltaisina puronvarrella. Kohteen eteläosan vanhalla hiekkakuopalla on mäyrän pesäluolasto.

Linnuista Myllypuron meanderilaakson tiheän kasvillisuuden seasta voi kuulla mm. peukaloisen ja satakielen laulua. Kohteella on tavattu myös mustapääkerttu ja viitakerttunen. Myllypuron laakson aluella on tavattu useita Keravalle harvinaisia perhoslajeja, kuten lehmus- ja haapakiitäjä sekä ruostenopsasiipi.

Myllypuron meanderilaakso lukeutuu Keravan arvokkaisiin pienvesikohteisiin. 

    

 Myllypuron uomaa ja puronvarren lehdossa kukkiva valkovuokko

 

 Rentukka

  

Puronvarressa esiintyy paikoitellen runsaasti lahopuustoa

Puro toukokuussa 2015

Puronvarren rinteiltä löytyy järeitä kuusia 

 

Kohde sijoittuu välittömästi
Koivulantien eteläpuolelle
Koivulantien ja moottoritien väliin.
Kohteen läheisyydessä ei ole
autolle sopivia paikkoja, joten 
kohteella kannattaa vierailla
pyöräillen tai kävelemällä.     

 


Netland-tuotantoa