Kytömaan haavikko

Kytömaan haavikko sijaitsee Keravan pohjoisosassa junaradan ja Kytömaantien välissä. Kohteen pinta-ala on 4,3 hehtaaria. Arvokkain alue sijoittuu kohteen eteläosaan, jossa kasvaa varttunutta haavikkoa. Haapojen seassa kasvaa nuorempia kuusia. Kohteessa on erityislaatuinen tunnelma, sillä siellä esiintyy hyvin paljon maalahopuuta, myös jonkin verran pökkelöitä. Koska puita on paljon, aluskasvillisuus on niukkaa, koostuen mm. käenkaalista sekä sini- ja valkovuokosta.

Keski- ja pohjoisosa haavikosta on todennäköisesti metsittynyttä entistä peltoa tai niittyä. Myös sen puusto on haapavaltaista, kuitenkin nuorempaa kuin alueen eteläosassa. Haapojen seassa kasvaa raitaa ja koivua. Haavikon läpi kulkee suoraksi kaivettu valtaoja.

Kytömaan haavikosta on löydetty liito-oravan jätöksiä. Kohteella on myös varsin monipuolinen kääpälajisto - haavikosta on löydetty 21 kääpälajia. Kohteen eteläosa täyttää lahopuunsa ansiosta valtion metsien suojeluohjelman (METSO) valintakriteerit.

 

Lahopuustoinen haavikko maaliskuussa 2014

  

Kantokääpä ja ruusukesammal Haavikko toukokuussa 2015

  

Valkovuokko ja lehdon järeää haapaa

   

Kytömäen haavikon saavuttaa
kohteen eteläosasta kääntymällä
Koivulantieltä  pohjoiseen
Kytömaantielle. Tien varren
vasemmalla puolella on pieni
levennys, johon voi jättää
auton.

 

      

 

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa