Tuusulan luontokohteet

Tuusulan mielenkiintoisimmat luontoalueet sijoittuvat jokien varteen ja Tuusulanjärven ranta-alueen läheisyyteen. Tuusulassa suojelualueiden määrä on kunnan pinta-alaan nähden vähäinen. Jäljellä olevia vanhimpia metsäalueita uhkaavat metsänhakkuut. Arvokkaat alueet tulisikin saada suojeluun mahdollisimman pian. Esimerkiksi kunnan maalla on useita suojelemattomia metsäluonnon kannalta arvokkaita kohteita, joita tulisi hakea valtion METSO-ohjelmaan.

 


Netland-tuotantoa