Sandbergin pelto

Mäntsälän länsiosaan sijoittuva perinnebiotooppi Sandbergin pelto kuuluu Ohkolanjoen Natura-alueeseen. Sandbergin pelto on myös luokiteltu Uudenmaan maakunnallisesti arvokkaaksi perinnemaisemakohteeksi. Kohteen pinta-ala on noin 3,5 hehtaaria. Alue on entistä peltoa, joka on ollut laidunkäytössä.

Kohteella kasvaa edustavaa niittykasvillisuutta, mm. uhanalainen (VU) hirvenkello ja silmälläpidettävät (NT) ketoneilikka, ketonoidanlukko ja laskospoimulehti. Kohteella on havaittu myös erittäin uhanalainen (EN) saunionoidanlukko. Lisäksi edustavaan niittykasvillisuuteen kuuluu saksan- ja keväthanhikki, hakarasara ja särmäputki. Myös kohteen perhoslajisto on edustava. Kohteella esiintyy mm. mansikkakirjosiipi, pihlajaperhonen, keto-, rinne- ja orvokkihopeatäplä,  haapaperhonen, niittyvihersiipi, virnapunatäplä, direktiivilajeihin kuuluva kirjoverkkoperhonen sekä silmälläpidettävät (NT) ketokultasiipi ja tummakirjosiipi.

Mäntsälän luonnonsuojeluyhdistys on hoitanut Sandberginpeltoa niittämällä. Kohteen niitto on välttämätöntä, sillä muuten se heinittyy. Niittotalkoisiin ovat kaikki halukkaat tervetulleita. Lisätietoja talkoiden ajankohdista saa luonnonsuojeluyhdistuksen verkkosivuilta. Yhdistys on myös kaskennut koealoja, jolla on ollut positiivinen vaikutus uhanalaisen hirvenkellon esiintymiseen.  

Kohteen itäpuolella kulkee moottoritie ja oikorata, joista kantautuu jonkin verran häiritsevää melua alueelle. Muuten kohteella vierailu on hieno luontoelämys ja kohde on maisemallisestikin hyvin kaunis.Peltonäkymä etelästä pohjoiseen kuvattuna

   

 Peurankello ja ketoneilikka

  

 Päivänkakkara ja piippopaksupää kurjenpolvella                                

    

 Hirvenkello ja punatäpläperhonen kaunokilla  

 

       

Kohteen saavuttaa kääntymällä
vanhalta Lahdentieltä Laivakallion
maston kohdalta alkavalle
hiekkatielle, jonka alkupäässä on
paikoitusalue. Hiekkatie on suljettu
puomeilla, joten kohteelle pitää
kävellä noin kilometrin verran.

Moottoritien ja junaradan alituksen
jälkeen kävele radan vierustaa
vähän matkaa pohjoiseen, kunnes
metsänreunasta lähtee polku
pellolle päin.

 

                          

 

 

 

 

 

 


Netland-tuotantoa