Mäntsälän luontokohteet

Mäntsälään sijoittuvat Keski-Uudenmaan laajimmat ja arvokkaimmat metsäalueet. Edustavimmat luontokohteet sijoittuvat Natura-alueille, joita on kunnassa kymmenen kappaletta. Siellä ovat säilyneet vanhimmat ja laajimmat ikimetsät ja myös edustavimmat suoalueet. Suojelemattomia edustavia metsäkohteita on kunnassa vähän ja metsät ovat yleensäkin varsin voimaperäisesti käsiteltyjä. Ympäristökeskuksen sopijakunnista Mäntsälässä on vähiten tutkittu luontoalueita, eikä kokonaiskuva alueen arvokkaista ja mielenkiintoisimmista kohteista ole kattava.

 


Netland-tuotantoa