Keravan luontokohteet

Kerava on varsin tiiviisti rakennettu kaupunki, mikä heijastuu myös luontoalueiden määrään ja laatuun. Laaja-alaisimmat retkeilykohteet, joita on vain muutamia, sijoittuvat kaupungin pohjoisosaan Haukkavuoren alueelle sekä kaupungin eteläosaan Koukkukallion ja Koukkusuon alueille. Muuten kohteet ovat varsin pienialaisia ja pistoutuneita.

Keravanjoen varteen sijoittuva Haukkavuori on Keravan edustavin luontokohde. Se on myös Keravan ainoa luonnonsuojelualue, kaupunki suojeli oman alueensa Haukkavuoresta vuonna 2018. Keravan arvokkaita luontokohteita selvitettiin kesällä 2014. Keravalta rajattiin parikymmentä paikallisesti arvokasta luontokohdetta, joista kaksi on maakunnallisesti arvokkaita: Haukkavuori ja Matkoissuo. Haukkavuori on suojeltu, mutta myös Matkoissuon säilyminen tulevaisuudessa tulisi turvata luonnonsuojelulain mukaisella rauhoittamisella.

 


Netland-tuotantoa