Keravan luontokohteet

Kerava on varsin tiiviisti rakennettu kaupunki, mikä heijastuu myös luontoalueiden määrään ja laatuun. Laaja-alaisimmat retkeilykohteet, joita on vain muutamia, sijoittuvat kaupungin pohjoisosaan Haukkavuoren alueelle sekä kaupungin eteläosaan Koukkukallion ja Koukkusuon alueille. Muuten kohteet ovat varsin pienialaisia ja pistoutuneita.

Keravalla ei ole luonnonsuojelualueita eikä Natura-alueita. Keravan arvokkaita luontokohteita selvitettiin kesällä 2014. Keravalta rajattiin parikymmentä paikallisesti arvokasta luontokohdetta, joista kaksi on maakunnallisesti arvokkaita: Haukkavuori ja Matkoissuo. Näiden maakunnallisesti arvokkaiden luontokohteiden säilyminen tulevaisuudessa tulisi turvata luonnonsuojelulain mukaisella rauhoittamisella.

 


Netland-tuotantoa