Järvenpään luontokohteet

Järvenpää on tiiviisti rakennettu kaupunki, jossa luonnonmukaisia elinympäristöjä on vain vähän jäljellä. Järvenpään ehdottomasti edustavin luontokohde on Lemmenlaakson lehto, joka on myös ympäristökeskuksen toiminta-alueen suurin luonnonsuojelualue. Muut Järvenpään mielenkiintoiset luontokohteet keskittyvät lähinnä Tuusulanjärven ranta-alueelle sekä jokien ja purojen varteen.

Lemmenlaaksoa lukuunottamatta Järvenpään arvokkaimmat luontokohteet ovat pinta-alaltaan hyvin pieniä ja toisistaan pirstoutuneita. Kesällä 2015 tehtiin koko kaupungin kattava arvokkaiden luontoalueiden kartoitus, jonka tavoitteena on paikallistaa Järvenpäästä uusia arvokkaita kohteita ja tarkastaa vanhat tiedossa olevat kohteet. Kartoitus toi uutta ja mielenkiintoista tietoa Järvenpään arvokkaiden luontokohteiden nykytilasta.


Netland-tuotantoa